Sommarbussen - avgångar

Vecka 28

I år stannar bussarna endast på de hållplatser som står i anmälan.

Buss 1

8.45: Samling vid Pressbyrån på Kungsbacka station
9.00: Bussen åker från Kungsbacka station
9.10: Stannar vid busslingan Fjärås Bräcka-skolan
15.00: Bussen åker från Sundsjön
15.30: Bussen är tillbaka vid Kungsbacka station

Buss 2

8.45: Samling vid Älvsåkerskolan
9.00: Bussen åker från Älvsåkerskolan
9.10: Stannar vid Hjälm 
15.00: Bussen åker från Sundsjön
15.30: Bussen är tillbaka vid Älvsåkerskolan

Anmäl dig på kungsbacka.se/sommarbussen

Kontakta gärna