Psyklyftet

Den psykiska ohälsan ökar, varför gör den det? Kan vi hjälpas åt att vända trenden, våga prata om psykisk ohälsa och lära oss mer om psykisk hälsa? Välkommen att delta i Psyklyftet, en temamånad om psykisk hälsa 2-30 november.

Temamånaden arrangeras av Kungsbacka kommun för fjärde året i rad och görs i samarbete med Region Halland och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att ge människor möjlighet att samtala om livsfrågor, självkänsla, normer och mycket mer. Programmet är brett och erbjuder något för alla, oavsett var man befinner sig i livet. 

– Vi vill bidra med kunskap, förståelse och öppna upp för samtal kring psykisk ohälsa. Genom att prata om ämnet gör vi det mindre tabubelagt och vi vågar fråga mer, säger Gabriella Wång, folkhälsoutvecklare på Kungsbacka kommun och projektledare för Psyklyftet.

Programmet är ett resultat av samverkan mellan fler verksamheter och aktörer, såväl inom som utanför kommunen.

– Om vi ska råda bot på den psykiska ohälsan, behöver många aktörer i samhället samarbeta. Ingen organisation klarar det på egen hand. Sådana samarbeten hoppas vi att Psyklyftet ska bidra till, säger Gabriella Wång. 

Program

Här hittar du hela programmet för Psyklyftet

 

Kontakta gärna