Foto: Bildarkivet/Björn Svensson Foto: Madeleine Thyrsson

Föreningar

Kungsbacka har ett rikt föreningsliv. Föreningslivet bidrar till Kungsbackas breda kultur- och idrottsutbud. Föreningarna skapar möjligheter till en aktiv fritid och sysselsätter dagligen flera tusen, både barn och vuxna, i hela kommunen.

Närvaroregistrering, aktivitetskort på nätet, görs av alla bidragsberättade föreningar.

I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens föreningar. Där kan du också registrera en förening.

Under denna menyrubrik hittar du information om allt som rör föreningslivet. Hur du bildar en förening, bokar lokal, vilka stöd och bidrag som finns, hur du hyr utrustning och mycket annat.