Komma igång

Du som är utsedd föreningsadministratör och ska sköta hanteringen av närvarokorten kontaktar Föreningsservice för att få användarnamn och lösenord till systemet.

Lägg upp alla dina ledare och ge dem ett närvarokort

Som föreningsadministratör lägger du upp alla ledare och ger dem ett användarnamn och lösenord. Du bör också ge ledaren ett Närvarokort, exempelvis Innebandy flickor 93.

Lösenordet kan sedan ändras av ledaren om hen vill. Användarnamnet går inte att ändra.

Om du inte kan skriva in ledarens namn i systemet

Om du inte kan skriva in ledarens namn i systemet beror det antagligen på att ledarens användarnamn redan finns i en annan förening. Prova med att sätta en siffra efter lösenordet så ska det fungera.

Namn på närvarokorten

Undvik namn på kortet som Flickor våren 07 eller Träningsgrupp måndagar. Det spelar i och för sig ingen roll vilket namn ni döper kortet till men tänk på att korten kan gälla i 10 år framåt så försök hitta ett generellt namn. Fyll i ledarens personnummer, 12 siffror. Hen kan ju vara bidragsberättigad.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka