Markera närvaron

När du talat om för systemet tid och plats dyker ditt kort upp när du skapar en ny aktivitet. Här markerar du bara om man är närvarande. Glöm inte att markera ledaren.

Om ordet Ej kommer upp

Om det visar sig att en deltagare har haft samma typ av aktivitet samma dag kommer ett "ej" att dyka upp till höger bredvid den deltagaren. Likaså om deltagaren är för ung eller för gammal. Det innebär att föreningen inte får något bidrag för just den deltagaren vid detta tillfälle. Men föreningen har fortfarande statistiken vilket kan vara bra att ha.

Tillfällig ledare

Ibland kan du som ordinarie ledare inte komma till aktiviteten. Men då kan du utse en tillfällig ledare som måste vara minst 13 år bland dina deltagare som ansvarar för just den aktiviteten. Markera i så fall den tillfälliga ledaren så får ni aktivitetsstödet då man alltid måste ha en ledare med.

Handikapp

Om någon deltagare per definition från Riksidrottsförbundet har ett handikapp och är med i din verksamhet markera detta.

Lägg till/ta bort deltagare

Från denna funktion kan du lägga till deltagare alternativt ta bort. Du kommer att upptäcka ändringarna nästa gång du öppnar närvarokortet.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka