Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening? Det är en del att tänka på, men varken svårt eller krångligt.

Gör så här

 • Samla ett antal personer med gemensamt intresse. Det räcker med tre personer för att bilda en ideell förening, men i praktiken behövs fler för att få fart på den.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. 
 • Håll ett möte där ni bildar och organiserar föreningen, ett så kallat konstituerande möte. Skriv ett protokoll som innehåller beslut om 
  1. att bilda föreningen
  2. att anta förslag om stadgar (med föreningens namn, syfte med mera)
  3. att utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör
  4. medlemsavgift
  5. namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justerare.
 • Direkt efter mötet samlas den valda styrelsen till ett konstituerande styrelsemöte, där man organiserar styrelsen. I och med detta är föreningens arbete igång.

Kontakta gärna

Ordinarie telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Sommartider vecka 26-27
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Sommartider vecka 28
Måndag-fredag 8.30-12

Semesterstängt vecka 29

Sommartider 30-32
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka