Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening? Det är en del att tänka på, men varken svårt eller krångligt.

Gör så här

 • Samla ett antal personer med gemensamt intresse. Det räcker med tre personer för att bilda en ideell förening, men i praktiken behövs fler för att få fart på den.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. 
 • Håll ett möte där ni bildar och organiserar föreningen, ett så kallat konstituerande möte. Skriv ett protokoll som innehåller beslut om 
  1. att bilda föreningen
  2. att anta förslag om stadgar (med föreningens namn, syfte med mera)
  3. att utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör
  4. medlemsavgift
  5. namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justerare.
 • Direkt efter mötet samlas den valda styrelsen till ett konstituerande styrelsemöte, där man organiserar styrelsen. I och med detta är föreningens arbete igång.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Sommartider vecka 27-29 och 32
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15
Semesterstängt vecka 30-31

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka