Bli bidragsberättigad

Nämnden för Kultur & Fritid stödjer föreningslivet genom bidrag, hjälp med lokaler, nyetablering samt rekrytering och utbildning av ledare.

Registrerad och godkänd för att få bidrag

För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid.

Läs mer om hur föreningen blir bidragsberättigad via länkarna i vänstermenyn.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka