Folkhälsoförening

För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen får inte utöva verksamhet för målgruppen 7-20 år
 • Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen
 • Bidraget ska sporra till fysisk aktivitet i någon form
 • Redovisning sker genom aktivitetskort på nätet.
 • Aktiviteten ska vara ledarledd, pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer
 • Bidraget betalas inte ut till aktiviteter som genomförs i studiecirkelform eller där annat bidrag bekostar verksamheten
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Fritid & Folkhälsa som folkhälsoförening.

Kontakta oss så kan vi berätta mer och skicka de blanketter ni behöver.

Föreningen ska årligen lämna in nedanstående handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte:

 1. Verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Protokoll med beslut om vem som är föreningsadministratör
 5. Protokoll från årsmöte
 6. Uppgifter till föreningsregistret

Kontakta gärna

Telefontider sommar
Under vecka 27-29 och 31-32 har vi telefontid 8.30-12.
Vecka 30 är Föreningsservice stängt.

Ordinarie telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka