Folkhälsoförening

För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen får inte utöva verksamhet för målgruppen 7-20 år
 • Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen
 • Bidraget ska sporra till fysisk aktivitet i någon form
 • Redovisning sker genom aktivitetskort på nätet.
 • Aktiviteten ska vara ledarledd, pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer
 • Bidraget betalas inte ut till aktiviteter som genomförs i studiecirkelform eller där annat bidrag bekostar verksamheten
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Fritid & Folkhälsa som folkhälsoförening.

Kontakta oss så kan vi berätta mer och skicka de blanketter ni behöver.

Föreningen ska årligen lämna in nedanstående handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte:

 1. Verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Protokoll med beslut om vem som är föreningsadministratör
 5. Protokoll från årsmöte
 6. Uppgifter till föreningsregistret

Kontakta gärna

Ordinarie telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Sommartider vecka 26-27
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Sommartider vecka 28
Måndag-fredag 8.30-12

Semesterstängt vecka 29

Sommartider 30-32
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka