Handikappförening

För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Förening ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Fritid & Folkhälsa
 • Föreningen ska årligen lämna in:
 1. Verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Uppgifter till föreningsregistret
 5. Protokoll från årsmöte
 6. Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
 7. Redovisning av antal medlemmar
 8. Ovanstående handlingar ska lämnas in senast en månad efter årsmötet.

Kontakta gärna

Telefontider sommar
Under vecka 27-29 och 31-32 har vi telefontid 8.30-12.
Vecka 30 är Föreningsservice stängt.

Ordinarie telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka