Handikappförening

För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Förening ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Fritid & Folkhälsa
 • Föreningen ska årligen lämna in:
 1. Verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Uppgifter till föreningsregistret
 5. Protokoll från årsmöte
 6. Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
 7. Redovisning av antal medlemmar
 8. Ovanstående handlingar ska lämnas in senast en månad efter årsmötet.

Kontakta gärna

Ordinarie telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Sommartider vecka 26-27
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Sommartider vecka 28
Måndag-fredag 8.30-12

Semesterstängt vecka 29

Sommartider 30-32
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-12 och 13.30-15
Onsdag 13.30-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka