Motionsgrupp

För att en motionsgrupp ska kunna få föreningsstöd och bidrag ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda.

  • Utse en kontaktperson som även är administratör.
  • Motionsgruppen behöver ha ett organisationsnummer.
  • Motionsgruppen behöver ett plusgiro/bankgiro i gruppens namn.
  • Ha kontinuitet vilket innebär att gruppen vill anordna aktiviteter under en tid av minst 6 månader.
  • Redovisa genom aktivitetskort på nätet.

En motionsgrupp kan få ett stimulansbidrag och ska bestå av deltagare från det år de fyller 21 år och som bedriver verksamhet minst 6 månader.

Syfte

  • Syftet är att ge föreningar en ekonomisk grund att utöva verksamhet för vuxna.
  • Bidraget ska stimulera fysisk aktivitet i någon form
  • Aktiviteten ska pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer
  • Bidraget betalas ut i december årligen.
  • Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet deltagare och Fritid & Folkhälsas årliga budget. Bidraget kan därför variera från år till år.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka