Att vara en idrotts- och hälsocertifierad förening

I en idrotts- och hälsocertifierad förening ska barn och ungdomar, ledare, föräldrar och andra medlemmar kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö. Det innebär bland annat att föreningen har arbetat fram policys och tillhörande handlingsplaner och rutiner vad gäller drogförebyggande arbete, nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld samt ökad jämställdhet och mångfald.

Utbildning av ledare och ungdomar

Föreningen utbildar handledare i föreningslära och handledaren utbildar i sin tur ungdomarna i föreningen. Föreningen utbildar även sina barn- och ungdomsledare. All utbildning sker via SISU Idrottsutbildarna.

Tre certifieringsmål

Alla föreningar som vill bli certifierade ska möta upp ett antal kriterier ställda under tre mål. För att behålla certifieringen krävs att föreningen kontinuerligt arbetar med dessa mål varje år.

Certifieringsmålen är:

  1. Utveckla det drogförebyggande arbetet
  2. Värdegrundsarbete
  3. Höjd utbildningsplan för barn- och ungdomsledare

Idrotts- och hälsocertifieringen riktar sig främst till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.i Kungsbacka kommun.

Arton föreningar certifierades under 2014 och det omfattar cirka 5500 medlemmar, 7-20 år.

Läs mer om idrotts och hälsocertifieringen

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se