Verktygslådor

Verktygslådorna innehåller information om kriterierna samt dokument och information som er förening kan använda i arbetet med certifieringen. I de olika verktygslådorna hittar du material om jämställdhet, drogförebyggande arbete, mobbning och mycket mer. Materialet är organiserat under de fem certifieringsmålen:

  1. Utveckla det drogförebyggande arbetet
  2. Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld
  3. Ökad jämställdhet och mångfald
  4. Ökad demokrati och delaktighet
  5. Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Verktygslådor

Verktygslåda 1

Verktygslåda 2

Verktygslåda 3

Verktygslåda 4

Verktygslåda 5

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anna Carlsson
0300-83 49 31
anna.t.carlsson@kungsbacka.se