Verktygslådor

Verktygslådorna innehåller information om kriterierna samt dokument och information som er förening kan använda i arbetet med certifieringen. I de olika verktygslådorna hittar du material om jämställdhet, drogförebyggande arbete, mobbning och mycket mer. Materialet är organiserat under de tre certifieringsmålen:

  1. Utveckla det drogförebyggande arbetet
  2. Värdegrundsarbete
  3. Höjd utbildningsplan för barn- och ungdomsledare

Verktygslådor

Verktygslåda 1

Verktygslåda 2

Verktygslåda 3

Kontakta gärna: