Verktygslåda jämställdhet

Ökad jämställdhet och mångfald

Nedan kan du läsa om kriterierna som är kopplade till certifieringsmålet Ökad jämställdhet och mångfald.

Kriterier Startår

  • En jämställdhets- och mångfaldspolicy ska finnas i föreningen. Planen ska omfatta föreningens förhållningssätt till; kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder.

Kriterier Fortsättning

  • En jämställdhets- och mångfaldspolicy ska finnas i föreningen. Planen ska omfatta föreningens förhållningssätt till kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder.
  • Policyns innehåll ska vara känd av medlemmar, aktiva och föräldrar i föreningen. Den ska finnas på föreningens webbsida och som bilaga till årshandlingar, exempelvis verksamhetsberättelsen.

Nedan hittar du länkar till användbara webbsidor, exempel på policys, rapporter och annan information som är användbar i arbetet med certifieringen. 

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se