Verktygslåda 1

Utveckla det drogförebyggande arbetet

I texten nedan ser du kriterierna som är kopplade till certifieringsmålet.

Kriterier Startår

  • Föreningen ska ha en drogpolicy med föreningens förhållningssätt till läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika samt dopingpreparat och kosttillskott.
  • Det ska finnas en handlingsplan kopplad till drogpolicyn där bland annat arbete med förebyggande åtgärder, rutiner och konsekvenser redovisas. Exempel: om någon bryter mot policyn ska konsekvenserna vara tydligt redovisade i handlingsplanen.

Kriterier Fortsättning

  • Föreningen ska ha en drogpolicy med föreningens förhållningssätt till läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika samt dopingpreparat och kosttillskott.
  • Föreningen ska ha ett aktivt förebyggande arbete med aktiviteter samt en handlingsplan kopplad till drogpolicyn.
  • Åtgärder, rutiner och konsekvenser ska redovisas tydligt. Exempel: om någon bryter mot policyn ska konsekvenserna vara tydligt redovisade i handlingsplanen.
  • Policyn och handlingsplanens innehåll ska vara känt av medlemmar, aktiva och de aktivas föräldrar. Den ska finnas på föreningens webbsida och som bilaga till årshandlingar, exempelvis verksamhetsberättelsen.

Nedan hittar du länkar till användbara webbsidor, artiklar, exempel på policys, rapporter och annan information som är användbar i arbetet med certifieringen.

Kontakta gärna