Verktygslåda 3 höjd utbildningsnivå

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Kriterier Startår och Fortsättning

  • Föreningen ska ha en utbildningsplan för samtliga ledare som är ledare i barnverksamhet.
  • Ledare för barn upp till 12 år ska regelbundet prata om sund kost och kostvanor i samband med psykisk och fysisk aktivitet.
  • Två stycken ledare* ska årligen genomgå Riksidrottsförbundets barnledarutbildning Grundutbildning för tränare (fd Plattformen) som arrangeras av SISU. Utbildningen riktar sig till de ledare som inte gått denna utbildning tidigare.
  • Föreningar som genomför Grundutbildning för tränare i egen regi eller tillsammans med SISU ska skicka in en deltagarlista från utbildningen/ utbildningarna senast den 15 november tillsammans med övriga dokument.

* Ledarna ska vara formellt utsedda av föreningen och leda barn upp till 12 år.

Nedan hittar du bland annat en presentation av de utbildningar som är kopplade till certifieringsmålet samt exempel på vad andra gjort.

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se