Lotteritillstånd

Ansökan om Lotteritillstånd

För att ansöka om lotteritillstånd fyller du i blanketterna som finns till höger och skickar dem till:

Kungsbacka kommun
Fritid & Folkhälsa
434 81 Kungsbacka

Lotterilagen och lotteriinsspektionen

I princip alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. På lotteriinspektionens webbplats finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Fritid & Folkhälsa sköter lotteritillstånd i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun sköts frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen av förvaltningen för Fritid & Folkhälsa.

Kontakta gärna

Katarina Gustavsson
0300-83 42 10
katarina.gustavsson@kungsbacka.se