Kultur

Kultur berör, stimulerar, väcker tankar och känslor. Kungsbacka har ett blomstrande kulturliv och du kan uppleva kultur i olika former - allt från litteratur, musik, konst, film och teater till arkitektur.

Kulturhuset Fyren är centrum för kulturverksamheten och kommunens mest besökta mötesplats. Här sjuder det av liv i varje vrå.

I Fyren finns bibliotek, konsthall, konsertsal, filmsal, kulturskola, konferenslokaler och café. I parken finns lekplats och flera skulpturer. 

Det finns flera mötesplatser för olika kulturformer. Mycket kulturarbete sker i samarbete med föreningar, studieförbund och organisationer. 

I menyn kan du gå vidare och läsa mer om Kungsbackas kulturutbud.