Det här lovar vi om filmutbudet

Vi vill att alla ska veta vad de kan förvänta sig av vår verksamhet. För en kvalitetsdeklarerad tjänst lovar vi en viss nivå av service och genom att ta del av våra kvalitetsdeklarationer vet du vad du kan förvänta dig att få.

Det generella utbudet i Filmhuset Facklan ska löpande kompletteras med filmer för skolbio, Bio Kontrast-föreställningar och dagbiovisningar.

Kontakta gärna