Film som utvecklar

Vi människor utvecklas ständigt. Vi strävar efter att öka vårt vetande och höja vårt medvetande. Vi vill bli engagerade. Vi vill känna att det vi gör har ett värde för oss själva och för andra.

För att problematisera, fördjupa och nyansera våra perspektiv behövs ibland olika verktyg. Verktyg som ökar vår empati och hjälper oss hitta fram till vår gemensamma mänsklighet och samarbetsvilja. Film kan skapa kommunikation, reflektion och diskussion kring aktuella, svåra eller komplexa samhällsfrågor. Film är även en utvecklande och samlande kraft som kan påverka på både individ- och samhällsnivå, oavsett om man är invånare, tjänsteperson eller beslutsfattare.

Kultur & Fritid har ett bra koncept

- Vi har under flera år arbetat med film som ett redskap för att nå fram med budskap och som plattfom för olika projekt. Och vårt mål är att hitta ännu fler ingångar för filmen, säger Caroline Wingolf, utvecklare film, Kultur & Fritid.

- Film är oerhört starkt och kan skapa stämningar och känslor som inget annat media kan idag.

Vi erbjuder:

 • Skräddarsydda visningar för att presentera ett ämne, skapa ett känslotillstånd och fungera som diskussionsunderlag.
 • Konsultation för att ta fram rätt film för rätt sammanhang, spel-, kort- och dokumentärfilm, Ted talks och Youtube-klipp.
 • Filmvisningar kan vara publika eller interna till exempel för en arbetsgrupp, på APT, som introduktion till seminarier, kick-offer för projekt med mera.
 • Filmer som aktualiserar, illustrerar, stimulerar och inspirerar inom ett ämne eller på en arbetsplats.
 • Filmer som kan hjälpa till att definiera en känsla, estetik eller ett budskap som man vill förmedla på arbetsplatsen, i mötet med målgruppen eller på ett event.

Vår målsättning

- Som experter inom film och filmskapande kan vi ta fram filmer som zoomar in på ett ämne för att skapa fokus och engagemang, säger Andrej Green, kultursocial utvecklare, Kultur & Fritid.

- Att använda film för att belysa svåra och komplexa ämnen och samhällsfrågor från flera håll skapar ett engagemang hos din publik. Film kan gjuta liv i torra ämnen och rikta in publikens engagemang åt ett visst håll eller en specifik fråga, säger Andrej.

Film hjälper till att förstärka ett ämnesområde och skapar en gemensam upplevelse att ta avstamp från.

Exempel på projekt och andra sammanhang

Här nedan några exempel där film använts för att föra fram budskap och skapa intresse:

 • Mänskliga rättigheters filmdagar
 • Filmfrukostar i Facklan – för kommunanställda
 • Dokumix, dokumentära program i kulturhuset Fyren och filmhuset Facklan, med eftersamtal om specifika ämnen.
 • Inledningsfilmer till arbetsplatsträffar, APT.
 • Föräldrar emellan – film som behandlar aspekter av föräldraskap
 • Internationella filmvisningar för språkelever
 • Genus och jämställdhet, Sex och samlevnad och festivalen Queer up
 • Psykbryt! Film om psykisk hälsa
 • Film som pedagogiskt verktyg i för-, grund-och gymnasieskolan

Faktablad om Film som utvecklar, pdf.

Kontakta gärna