ARF i klassrummet

ARF har besökt sex klasser på Hedeskolan, Hålabäcksskolan och Kullaviksskolan och pratat om hur filmer kan skildra barnrättsfrågor. Eleverna rankade vilka rättigheter i barnkonventionen som skulle vara intressanta att se på film. Det är deras val som ligger som grund under filmveckan.


Bokat! Språkutveckling med genussting

Filmpedagoger besöker Hede och Smedingeskolan och diskuterar hur sagor, myter, legender används och berättas i dagens film och TV. Hur representeras män kontra kvinnor? Hur gestaltas de andra?

Människorättsutbildning 

Enheten Ung i Kungsbacka genomför varje termin en förslagskampanj där ungdomar kan lämna förslag som kan komma att bli politiska beslut i kommunfullmäktige. I samband med kampanjen genomförs också en utbildning bland alla elever i klass 8. Utbildningen handlar om Barnkonventionen, kommunens uppbyggnad/organisation och vilka möjligheter ungdomar har att påverka i kommunen. Det hela handlar om att ungdomarna ska få veta vilka rättigheter och möjligheter de har, med syfte att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande.

LBS Kreativa gymnasiet, Kungsbacka

LBS tar ARF hela vägen in i undervisningen. En grupp av skolans elever har i sin kurs Grafisk kommunikation, layoutat programmet och affischen. Skolan kommer under ARF-veckan att arbeta schemabrytande med innehållet, delta i workshops och fokusera övergripande läroplansmål som rör demokrati, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Detta är också en del i skolans övriga arbete kring likabehandling och värdegrund.

Hur kan man bemöta främlingsfientlighet i klassrummet eller bland kompisar?

Maria Nilsson, fritidsassistent, och Bea Dehkordi, filmare har gått Stiftelsen Expos antirasistiska projektledarutbildning. De berättar bland annat om hur olika grupper av ungdomar har kunnat samarbeta kring att producera ett budskap genom att göra film. kommer Elever från LBS kommer att delta i workshopen

Mer att läsa om ARF

Vårens filmer

Kringaktiviteter om mänskliga rättigheter

Film som förenar

Modersmålsdagarna i Kungsbacka  

ARF i klassrummet

Hela programmet i pdf