Om mänskliga rättigheter

Alla kringaktiviteter under ARF-dagarna sker på kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Läs hela programmet och andra arrangemang i samband med ARF via länkar längst ner på sidan.

ARF som ung kultur 

Tisdag 4 mars klockan 18
Animerade kortfilmer om mänskliga rättigheter gjorda av ungdomar på den internationella workshopen Creative Force i Bosnien 2012-2013. Under kvällen delar några av de svenska deltagarna med sig av sina erfarenheter från olika workshopstillfällen. De presenterar och visar de animerade filmerna som de gjort i samarbete med sina kollegor från Balkan.
Plats: Café Trubaduren

Rasismens rötter 

Torsdag 13 mars klockan 17.30
Rasismen som vi ser idag, hur uppstod den? Vilka spår av rasism finns i vardagliga företeelser omkring oss? Hur ser mekanismerna bakom rasism ut?
Karin Ljung Aust visar på rasismens historiska ursprung och dess kopplingar till såväl nationalism som ”vanlig” nostalgi. Tillsammans med publiken diskuteras hur normer skapas och påverkar synen på oss själva och vårt samhälle. Karin Ljung Aust, är verksamhetsutvecklare på Sensus och statsvetare med fokus på rättvisefrågor.
Plats: Kulturtorget

Mer att läsa om ARF

Vårens filmer

Film som förenar

Modersmålsdagarna i Kungsbacka  

ARF i klassrummet

Hela programmet i pdf