Mallrats - konstprojekt

Mallrats är ett konstprojekt om stadens kommersiella rum. Torsdag 5 oktober redovisas hela projektet av Kristoffer Svenberg.

Att städer här uppe i de nordliga delarna av världen är flitiga med att bygga in butiksgator är kanske inte så märkligt i sig om man tar väder och klimat i beaktning. Men vad är det för kultur som genereras genom de här rummen och vilka är våra ritualer i vardagen?

Projektet Mallrats har undersökt och utforskat stadens kommersiella rum genom konstnärlig metod med gemensamt skapande, praktiskt experimenterande och diskussion. 

Om konstnären Kristoffert Sveberg

Kristoffer Svenberg uppvuxen i Onsala, har en masterexamen från Konstfack och programmet Konst i offentligheten samt en kandidatexamen från Högskolan för Fotografi, nuvarande Akademien Valand. Kristoffer arbetar som konstnär och som konstpedagog med ungdomar och unga vuxna på Moderna Museet. I sitt arbete refererar han ofta till fotografiet som medium. Den alltjämt pågående medieringen och dess kopplingar till politiska strukturer är ständigt återkommande i hans konstprojekt.

Välkommen till föreläsningen 5 oktober klockan 10.00

Föredraget hålls i lokalen Snäckan, en trappa upp i kulturhuset Fyren. Fri entré.

Kontakta gärna