Workshop i konsthallen margit norrman detalj Foto: Gunnar Apelgren

Löftagruppen

Detta är en helt ny konstnärsgrupp där alla arbetar i olika konstnärliga dicipliner och även undervisar i estetiska ämnen vid Löftadalens folkhögskola i Åsa. Så här beskriver de sig själva.

Ann-Christin Iseborn

Vävning är ofta grunden i mitt skapande, men plockar gärna in flera tekniker för att få fram det uttryck jag vill ha. Det finns väldigt många textila tekniker och ett brett spektra, från det traditionella till nya sätt att arbeta. För mig är det en utmaning att pröva på och att lära mig så mycket som möjligt. Jag arbetar mest i textila material, men tar gärna in andra som exempelvis rostfri tråd, fiskelina, videoband, plastdetaljer, knappar mm. Utgår i första hand från de material jag redan har och plockar in nytt endast som en mindre del i mitt arbete. Objektens färg och form växlar, från få färger i strama former till mer färgglada och fria.

Jag inspireras av det som finns i min närmiljö, både stort och smått, vad jag ser och känner, hav och skog. En annan stor inspirationskälla är litteratur och vetenskap.

Teresa Bortoluzzi

Vad drömmer du om?
I min betraktelse av vardagliga föremål vi omger oss av ser jag en annan dimension, bortom deras praktiska användbarhet.

Färger, former och mönster fångar min uppmärksamhet och skapar nya associationer. Genom att flytta de igenkännbara tingen ur sitt sammanhang och sätta in dem i en ny kontext transformeras objekten och blir budbärare av ett nytt innehåll.

Mitt arbete till den här utställningen handlar om drömmar, mål och visioner.
Alla bär vi på våra egna personliga tankar om vad som får oss lyckliga och vad vi vill göra med våra liv just nu eller i framtiden. De drömmar och objekt jag har arbetat med är relaterade till den arbetsplats där jag undervisar. Föremålen som finns där har väckt tankar kring elevernas vilja, strävan, försök, förhoppningar, att misslyckas och att lyckas.   

Elisabeth Billander 

Färg form och materialmöten har de senaste åren varit stommen i mina arbeten. Man har sett en blandning av keramik och readymades eller vardagliga objekt vi är vana att ha omkring oss. Dessa har jag velat sätta i ett nytt sammanhang, ge dem en ny form. Jag ger dem inga fungerande funktioner utan snarare en idé om funktion. En referens till det traditionella sättet att se på keramik. En referens till brukskeramik och tradition utan sin ursprungliga funktion. Det senaste året har jag mer och mer lämnat färgen och glasyrerna och arbetat mer med oglaserad röd lergodslera.

Margit Norrman 

Mina målningar är inspirerade från observationer ute i naturen. Det ständiga sökandet !!!!! -olika material, olja, acryl, akvarell, kritor, makro, mikro, färger, former.

Hela tiden förändring - Ljuset årstider väder och vind - Naturens skiftningar -Längtande sökande letande !!!!!!

Jag går hela tiden tillbaka till naturen. Dess storhet och styrka fasinerar mig. "Att den bara orkar".

Gunnar Apelgren

Hur gör man? Var skall man börja? frågar mina elever. Enligt konstens alla regler skall man helst kunna dem för att sedan överskrida dem. Det är mitt yrke att lära ut.

En bild kan bli alltför korrekt, genomarbetad och välkomponerad och leda till tråkighetens gräns. Disharmonier skapar spänning och överraskning eller kanske irritation hos någon. Värdeord som rätt och fel, fult och snyggt eller bra och dåligt kommer gärna fram hos betraktaren. Det kan vara bra, om det skapar en reaktion och i bästa fall en reflektion. Konstens uppgift är att ge en upplevelse och den är inte alltid så estetiskt tilltalande. Som konstlärare får man inte fastna i fällan att alltid göra rätt, bra eller snyggt bara för att man kan konstens alla regler. Man behöver inte leva som man lär.

Kontakta gärna