Objekt Plats Tillbaka

2 september till 15 oktober 2017 pågår utställningen Objekt Plats Tillbaka, med verk av konstnärerna Anna Liljedal, Kihlberg & Henry och Simon Rydén. De har alla har sina rötter i Kungsbacka, men ingen av dem bor i kommunen idag.

Program

Höstens program

Minnet och platsen

Konstnärerna i utställningen Objekt Plats Tillbaka har alla sina rötter i Kungsbacka. Ingen av dem bor i kommunen idag. Men kanske är det så, att oavsett vilken plats vi väljer att beskriva, så beskriver vi i samma stund den plats vi kommer ifrån?

Utställare: Anna Liljedal, Kihlberg & Henry, Simon Rydén

Kanske är det så, att oavsett vilken plats vi väljer att beskriva så beskriver man i samma stund den plats vi kommer ifrån. Genom havet, myten om Atlantis och arkitekten Jørn Utzons lika mytomspunna hus på Mallorca. Genom den bild som gömmer sig bakom linjerna i misslyckade utskrifter. Där finns trådar som bygger väven, sambandet mellan minnet och platsen.

Stäng dina ögon och föreställ dig den plats du växte upp. En buske, ett bra gömställe, en grannes arga hund, en väg för bred att passera, en sedan länge försvunnen leksak, en tallrik,  rum som lite oklart hänger ihop med ett annat rum… Minnet stämmer kanske inte, saker kan ha ändrats. För de flesta finns tydliga minnen. Men skulle det gå att återge dem och låta skapa en kopia av den plats som en gång kanske fanns? Skulle du vilja det? 

“När minnesbilderna fixeras av orden, utplånas de, sade Marco. Kanske är jag rädd att plötsligt mista Venedig om jag talar om det. Eller kanske har jag redan, genom att tala om andra städer, bit för bit förlorat det.”

― Italo Calvino, De osynliga städerna 1972

Kort om de olika verken

I Anna Liljedals installation Underströmmar (Atlantis) närmar hon sig havet och myten om Atlantis som ambivalenta platser mittemellan fysisk verklighet och metafor. I text, tyg och teckning bearbetar Underströmmar (Atlantis) den sjunkna staden i skärningspunkten mellan idéer om ett storslaget förflutet och drömmar om civilisationens framtid.

Jørn Utzon, arkitekteten bakom Operahuset i Sydney, valde att aldrig besöka den färdiga byggnaden. Den exakta platsen för hans hus på Mallorca förblir hemligt. I videoverket A Mountain Close Up is Only Rock av Karin Kihlberg & Reuben Henry formas en passage av digitala spår efter arkitekten och hans livsverk. Genom anonyma röster och material funnet online, växer en abstrakt form av arkeologi fram, som undersöker sambandet mellan den konstruerade omgivningen och hjärnans landskap.

Begär och begränsningar, minne och glömska står i centrum för Simon Rydéns  konstnärskap. Vid sin senaste utställning på Galleri Box målade han av de linjer som kommit ur misslyckade utskrifter där bilden blivit oläslig. Det är i ett fortsatt fokus på linjerna som han nu arbetar med vävning där varje linje får ytterligare betydelse i tråden som bygger väven.

Läs mer om konstnärerna här

Kungsbacka konsthall

Öppettider
måndag - fredag 11-18 
lördag - söndag 11-15

Kontakta gärna