Exotopia

Mattias Bäcklins utställning Exotopia pågår i Kungsbacka konsthall 29 juni till 24 augusti.

Utställningen Exotopia är en utveckling av Mattias Bäcklins utforskande av gränssnittet mellan natur och kultur, där människors och insekters livsmiljöer utsätts för skenande visioner bakåt och framåt i tiden.

I utställningen skildras människors och djurs olika livsmiljöer under tillämpning av nya lagar och en form av bakvänd historieskrivning. Den mänskliga civilisationen möter insekters biotoper i och runt det centrala verket, staden Exoville. Detta modellbygge är summan av alla städer, avbildad som en överlevnadskamp, runt vilken bilder av civilisationen växer fram som minnen av det urbana habitat som en gång togs för givet. Exoville är ett universellt fragment av urbanitet som väcks till liv då ekoxar vaknar till liv och rör sig från underjorden mot stadens tak. Muterade insektsarter blomstrar som hybrider i en framtida stadsmiljö som verkar vara byggd av barn, en tolkning av civilisationen utförd i material som bara duger till att bygga en koja. Magiskt skräp och kadaver, virkeshögar och betong utgör fundament till ett livsfarligt brobygge mellan en ruin och en annan. Natur och kultur lappar över varandra i arkeologiska lager vars synliga yta utgör funktionslösa men precisa avbildningar av det som en gång utgjorde civilisationens osynliga servicesystem – proppskåp, avloppsrör, ventilationsanläggningar. Dessa är avbildade som en slags förädlade stubbar, som också utgör betraktelser över träd i naturen som fungerar som näringsstationer för otaliga insektsarter i olika faser av sina livscykler. De biotekniskt fulländade skalbaggarnas invecklade livscykel och morfologiska förmåga ställs i utställningen mot verk som släpper in samtida teknologier, som 3d-utskrifter och digital bildmanipulering. Dessa syntetiska livsformer fungerar som jämförelseobjekt för att demonstrera svårigheten att motsvara de verkliga organismernas formmässiga fulländning. Exotopia är ett möte mellan naturens ursprung och människans tekniska utveckling i en skör konstruerad värld, uppbyggd av spillvirke och fragmentariska minnen. Allt detta utspelar sig i utställningen Exotopia, ett landskap runt staden, där flera livsformer och artefakter har tillförts berättelsen som Mattias Bäcklin arbetat med under flera år av sitt artrika konstnärskap.

Mer om staden och filmen Exoville

Filmen Exoville utspelar sig i en ruinstad där ekoxar vaknar till liv efter att ha bidat sin tid i underjorden. Insekterna är resultatet av en komplicerad utvecklingsprocess, där de i sin mäktiga kroppshydda utgör det mest kostsamma stadiet av sin livscykel. Ekoxen är resultatet av en hänsynslös hunger där de i larvstadiet kan äta en hel stubbe, för att sedan förpuppas i underjorden där de under fem års tid genomgår en förvandlingsprocess där en evolutionär soppa omorganiserar sig till färdig insekt. Ståtliga, glänsande, tunga och laddade tar de sig sedan upp ur jorden till ekarnas kronor där de döms till att under en knapp månad leva som parningsprogrammerade terminatorer med alla sinnen inställda på kraftmätning och sökande efter en partner. Ekoxens biotop för de olika individerna samman i en tät biotop som präglas av kampen för överlevnad och fortlevnad, likt dagens blanka städer där hårt rustade invånare strävar efter att bli vinnare i en oförlåtande näringskedja. Historiskt sett är staden ett värn och en manifestation av de kollektiva fördelarna av en fast flocktillvaro.

Städer är som människors exoskelett; ett skyddande skal, men också en utsatt yta. Historiskt sett är staden ett värn och en manifestation av de kollektiva fördelarna av en fast flocktillvaro. Ekoxens livsmiljö för de olika individerna samman i en tät biotop som präglas av kampen för överlevnad och fortlevnad, likt dagens blanka städer där hårt rustade invånare strävar efter att bli vinnare i en oförlåtande näringskedja. Invånarna i den urbana miljön rör sig i kodad konkurrens, vårdar dyrbara skal, vaksamma och fåfänga i sökandet efter närhet. En förtätad livsmiljö kräver sitt pris – en förtätad levnadsbana i en vördnadsbjudande fysisk uppenbarelse. När vi börjar närma oss robotik som en slags vardagsteknologi påminns vi om skalbaggarnas kroppsbyggnad, leder och rörelsemönster: kanske var detta den första och mest sofistikerade teknologi vi kunde observera. Insekterna är uråldriga och avancerade i sin konstruktion, deras exoskelett och yttre pansar med dess leder för tankarna till modern teknologi som i sig är ett område som präglas av konkurrens och utslagning.

Ljudet i filmen Exoville är en inspelning av Jupiters atmosfär som NASA gjort med instrument som registrerar elektromagnetiska vibrationer ohörbara för det mänskliga örat.

Om Mattias Bäcklins konstnärskap

Mattias Bäcklins konstvärld är ett sammansatt vittnesmål av fältbiologi, hiphop och medeltidens bildkultur. Mattias Bäcklin sammanför naturmiljöer och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Verken i utställningen avspeglar Bäcklins många uttrycksformer. Från tecknandet utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier.
Som konstnär involverar Bäcklin sina barndomsminnen i sitt skapande, där det ännu finns spår av de första äventyren, jakten, samlandet, erövringen av komplexitet. Från den första fascinationen av naturmiljöer växer en myndig katalogiserande kunskap fram, erfarenhet och igenkänning av arter, läten och habitat. Det narrativa inslaget i verken kommer dels från det självupplevda – som minnen från en barndom, eller som fältanteckningar och hänvisningar till platser där olika fynd har gjorts – och dels från mytologier, folktro, gamla framställningsformer, bildspråk som förknippas med både sägner och nedtecknande av historia.

I sina verk kontemplerar Bäcklin över människans svårigheter att hantera naturens logik som en mytologiserad, teknisk kamp som förs på avstånd. Hans perspektiv är det tidskrävande och nära betraktandet, ibland med ett lager av mänsklig närvaro i form av samplade bitar av något som kan vara en sedan länge försvunnen civilisation, föråldrade avbildningstraditioner och arkaiskt rollspel. Naturen i motiven sträcker sig från avmätt kaos till den mest ursinniga logiken. Hur vi än observerar, manipulerar, mytologiserar och katalogiserar kommer vi bara att kunna inteckna en bråkdel av ett system vi tror oss behärska.

Program

Välkommen på vernissage lördag 29 juni kl 11-15

 • Klockan 13 invigning av Wendela Sanne Öhrnell, enhetschef  Kultur & Fritid. Därefter samtal med konstnären.
 • Klockan 14-15 föredrag - Svärmande skalbaggar och urbana fragment
  Författaren Björn Norberg och konstnären Mattias Bäcklin talar kring boken ”Fågelsång och betong” och utställningen Exotopia.
  Avslutande samtal om ekoxens livscykler

Guidade visningar

 • 2/7 klockan 12
 • 15/8 klockan 12
 • 21/8 klockan 18

Sommarlovsverkstäder

 • 12/8 klockan 13-15 Tillverka insektshotell. Från 9 år.
 • 13/8 klockan 13-15 Måla vid staffli. Från 9 år.
 • 14/8 klockan 13-15 Skapa med naturmaterial. Från 9 år.

Vi ses på dansbanan vid ån utanför Fyren.

Kungsbacka konsthall

Öppettider
måndag - fredag 11-18 
lördag - söndag 11-15