Vintersalong 16 november 2019-12 januari 2020

Kungsbacka konsthall har glädjen att bjuda in till om en jurerad salong för konstnärer, etablerade som icke-etablerade, med anknytning till Kungsbacka.

Med vintersalongen vill konsthallen visa upp den kreativa kraften hos bildskapare som på något sätt präglats av Kungsbacka. En är född här. En har vuxit upp här. En har flyttat hit eller verkar här.  

Vi ser fram emot en spännande utställning med varierade uttryck där alla tekniker är välkomna.

Ansökan är öppen från 16 september till 6 oktober.

Om ansökan

Vem får ansöka? 

Ansökan är öppen för bildskapare, etablerade som icke-etablerade över 18 år som har anknytning till Kungsbacka kommun. Du kan vara född, bosatt eller uppvuxen i Kungsbacka kommun eller ha annan anknytning till Kungsbacka som du motiverar i ansökan.

Hur ansöker jag?

Ansökan är öppen mellan 16 september och 6 oktober 2019. Ansökan består av ifyllda ansökningsformulär och foton på max tre verk. Ansökan kan skickas digitalt, via e-post eller fyllas i för hand och skickas med vanlig post som poststämplas senast fredag 4 oktober. 

Ansökningshandlingar finns digitalt eller kan hämtas i receptionen i Kungsbacka konsthall från 7 september.

Vilka verk kan jag ansöka med?

Konstverken du ansöker med får inte vara mer än tre år gamla. De får inte ha visats i Kungsbacka tidigare. Verken kan ha valfri teknik och storlek. De ska vara montageklara med eventuella upphängningsinfästningar på plats.

När och hur får jag reda på om mina verk antagits?

Om ett eller flera av dina verk antagits får du ett meddelande per e-post den 18 oktober 2019.

Vad kostar det att delta?

Att ansöka och delta kostar ingenting. Om du blir antagen står du själv för leveras av verk och för emballering/transport/försäkring till och från Kungsbacka Konsthall. Ingen utställningsersättning utgår.

Hur väljs verken till vintersalongen ut?

En opartisk jury tittar på alla inkomna ansökningar och väljer ut konstverk som tillsammans bildar en bra utställning. Ett eller flera av dina verk kan antas. Juryn beslut kan inte överklagas.

Vad händer med min ansökan efter jurybedömning?

Insända ansökningshandlingar returneras tyvärr inte. Om ditt/dina verk antas till utställningen har konsthallen tillstånd att beskära bilder samt publicera dem för marknadsföring på kommunens webplatser, Facebook och andra digitala medier samt i marknadsföringsmaterial så som affisch och vernissagekort som rör utställningen.

Om jag blir antagen

Vad ska jag göra om jag blir antagen?

Antas du till utställningen ska ditt/dina verk lämnas in till Kungsbacka konsthall fredag 1/11kl 16-18 eller söndag 3/11 kl 13-15 där du får en kvittens på att de tagits emot. Detaljerad info ges i antagningsbeskedet 18 oktober. Alla verk ska vara kompletta för hängning.

Om dina verk antas får du vara beredd på att lämna en kort text till respektive verk som beskriver varför har du gjort det, vad det betyder för dig och vilken teknik har du använt.

Är konstverken försäkrade under utställningen?

Ja, alla verk är försäkrade av Kungsbacka konsthall från det att utställaren fått en kvittens på att verket tagits emot och till dess att verket kvitterats ut till och med 15 januari 2020. Utställaren anger  försäkringsvärde vid inlämning av verk.

Har konsthallen försäljning av utställda verk?

Nej, konsthallen bedriver ingen försäljning under salongen men kan förmedla kontaktuppgifter till utställaren om detta överenskommits. Inga konstverk får avlägsnas från utställningen innan den är avslutad 12 januari kl 15. Konsthallen tar inte ansvar för sålda verk efter utställningens slut.

Efter utställningen

Hämtning av utställda verk

Verken ska hämtas i konsthallen under utställningens sista dag söndag 12 januari kl 15-17 eller måndag 13/1– onsdag 15/1 kl 11-17. Verken lämnas ut mot uppvisande av personlig kvittens som anger namn på konstnär och verk.

Var kan jag få mer information?

7 september läggs mer kontaktinformation och anmälningsblankett upp digitalt. Då kan du också hämta ansökningsblankett i Kungsbacka konsthalls reception.

Kontakta gärna