Konsthallens riktlinjer

Alla riktlinjer fastställs politiskt och är normerande, de ska genomsyra verksamheten och ge stöd för ett visst sätt att handla. De ger ett visst utrymme för individuella variationer.
1. Verksamheten i Kungsbacka konsthall ska
a.  erbjuda och stimulera ett konstutbud med spets och bredd. Utställningarna kan vara såväl separatutställningar som grupputställningar. De ska ha variation i tematik och uttryck, samt stödja konstens utveckling genom att fånga upp samtida tendenser.

b.  ha fokus på samtidskonstutställningar av hög kvalitet som på olika sätt berättar om och debatterar det som händer i vårt samhälle.

c.  arbeta medvetet för att öka tillgänglighet till konst för olika grupper

d.  fungera som en självklar konstarena i kommunen för konstnärer, allmänhet och turister att besöka och samspela med. Konsthallen ska vara ett kommunalt, regionalt och nationellt besöksmål.

2. Förvaltningen planerar konsthallens programinnehåll och bjuder in utställande konstnärer till utställningarna. Konsthallen tillämpar inte ansökningsförfarande men intresseanmälningar tas emot.

3. Förvaltningen ska i sin verksamhet i konsthallen främja samarbete med internationella, nationella, regionala och lokala konstnärsgrupper, konstorganisationen och konsthallar. 

4. Förvaltningen ska visa minst fem utställningar i Kungsbacka konsthall varje år. Utställningarna kan vara egenproducerade eller framtagna i samarbete med frilansande kuratorer och/eller fokusgrupper. 

5. Den pedagogiska verksamheten på konsthallen ska spegla utställningarna och öka tillgängligheten för olika målgrupper. Guidade offentliga visningar arrangeras för allmänheten med öppna samtal och reflektion kring konst, som fördjupar och vidgar konstbegreppet. Visningar och verkstadsaktiviteter erbjuds förskolor och grundskolor.

6. MU-avtalet om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning mm. skall följas.

7. Vid försäljning av verk ska avtalsmässig provision tas ut.

Konsthallens riktlinjer antogs av nämnden för Kultur & Turism i december 2017. KT/2017:1051.

 

Kontakta gärna