Upphandling av konstnärlig gestaltning Kolla Förskola II

Kungsbacka kommun söker intresserade konstnärer avseende konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnad av Kolla Parkstads förskola II.

Kolla Parkstads förskola II är en byggnad i två plan som ska rymma fyra avdelningar. Det är byggnadens fasad mot utegården som ska få en konstnärlig utsmyckning. I relation till byggnadens utformning och referenser till faluröda stugor kan här skapas ett väggmonterat verk på ytan som är markerad med en röd ring ovan. Verket ska locka till kreativitet och fantasi.

Du finner alla byggskisser, planer, beskrivningar och ansökningsunderlag på länkarna nedan.

Ansök senast 2017-08-21.

Ansökan mejlas till Andrej Green, se nedan.

Bilaga - Förfrågningsunderlag - Kolla Förskola II

Bilaga - fasader skisser