Konstnärlig gestaltning - badhuset

Kungsbacka kommun bjuder in till projekttävling avseende konstnärlig gestaltning för Kungsbackas nya badhus. Sista ansökningsdag för inkomna bidrag är 2 mars.

Badhuset ska vara ett familjebad för kommunens egna invånare och en satsning på föreningslivet. Badet är dimensionerat efter år 2040 då Kungsbacka kommun beräknas ha omkring 100 000 invånare. Byggnaden ska  inrymma familjebad, 50 m bassäng, undervisningsbassänger, gym, kafé och relaxavdelning. Badhuset ska vara klart april 2020.

Byggnadens entré är riktad mot söder och baksidan vetter mot stadscentrum i norr. Det konstnärliga uppdraget är att skapa konst på byggnadens fasader för att skapa ett sammanhang från byggnadens baksida till framsidans entré och en ledande känsla dem emellan. Den planerade ytan för den konstnärliga gestaltningen är en cirka fem meter hög betongsockel som löper runt fasaden och även omfattar utomhusentrén. I samarbete med arkitekter och entreprenörer kan synergieffekter uppnås i skapandet av den byggnadsintegrerade gestaltningen.

Tävlingens förutsättningar

Upphandlingen genomförs som en projekttävling och uppdelad i två (2) steg.

Steg 1
Konstnären lämnar in en intresseanmälan, inklusive efterfrågade handlingar. En partsammansatt jury kommer att bedöma inkomna intresseanmälningar och efterfrågade handlingar och utser därefter tre konstnärer för respektive uppdrag som går vidare till steg 2.

Steg 2
De konstnärerna som gått vidare från Steg 1 ska i detta skede lämna in ett anbud inklusive skissförslag och efterfrågade handlingar. Därefter fattar jurygruppen beslut om vilken anbudsgivare som får de slutgiltiga uppdragen.

Alla ritningar och ansökningsfomulär finner du på Upphandlingar.nu  

Frågor angående projekttävlingen besvaras av:
Erik Lundqvist, erik.lundqvist@kungsbacka.se 0300-83 41 24