Esther Shalev-Gerz

Esther Shalev-Gerz är bosatt i Paris. Hon är internationellt erkänd för sina nyskapande bidrag till konst i det offentliga rummet, där konstruktionen av minne, historia och demokrati oftast är i fokus.

Som exempel kan nämnas verken Monument Against Fascism, 1986, och Menschendinge, 2004, i vilka hon arbetar med föremål som hittats i marken där koncentrationslägret Buchenwald en gång låg. Det är verk som också visar på hennes engagemang i frågor rörande oro, rädsla, demokrati och yttrandefrihet.

Fram till den 17 november 2017 deltar Esther Shalev-Gerz även i utställningen History Unfolds på Historiska museet, Stockholm, med sitt projekt The Gold Room

För mer information, besök Esther hemsida.

Kontakta gärna