Arkitektens tankar

Kulturhuset Fyren har ritats av arkitekt Christer Håkansson GF Arkitekter och stod klart i mars 1994. Arkitektens ambition var att skapa en öppen, ljus och trivsam byggnad där olika verksamheter stöttar varandra till ett aktivt och levande kulturhus.

Byggnaden har fått sin runda form för att stå i spännande relation till stadshuset på andra sidan ån.

Öppenheten viktig

Fyren har ljust putsade fasader i vitt och gult med en röd välkomnande entrébyggnad. Invändigt är byggnaden målad med lasyrfärger. Kulörerna har valts för att ge en trivsam stämning och förstärka byggnadens öppenhet och de olika rummens karaktär. 

Dubbelnyttjat kulturtorg

Det stora centrala kulturtorget är i grunden ett bibliotekstorg, men är även byggt för musik- och teaterarrangemang. Kulturtorget har en sval grön-blå färgton som successivt ljusnar uppåt mot taklanterninen. 

Slingrande gångstigar

Parken runt kulturhuset har planerats för att ge möjligheter till aktiviteter och för att vara en plats att trivas på. De stora träden, de slingrande stensatta gångarna och de låga murarna leder besökarna fram till entréerna. 

Skulpturpark

Den som vill kan vila öga eller kropp på Eric Therets magnifika granitstolar. I parken är det sommartid frestande ta en kopp kaffe på Café Trubadurens uteservering, leka i båtskulpturen, pröva labyrinten mytiska gångar, dansa på bryggan eller bara stilla begrunda omgivningen.