Namnet Fyren

Med sin runda form och placeringen vid Kungsbackaåns vatten liknar huset en fyr och där finns också en språklig anknytning för husets innehåll.

Meningen är att ljus, upplysning och vägledning ska fylla huset liksom munterhet, gyckel och spratt. Ett hus för nytta och nöje! 

Rummen i Fyren har egna namn, som hämtats från kobbar och skär längs den nordhalländska kusten.