Protonen

Här finns flera olika ungdomsgrupper med en mängd olika intressen.

Här finns både ateljé och musikstudio. För dig som är ung finns lokaler att låna för olika arrangemang, möten eller andra verksamheter.

Träfftider

Torsdagar 18-20

Under dessa tider kan du prata med ungdomskonsulenterna om vad du vill göra på din fritid eller få reda på vad som händer i området. Annars kan du kontakta dem för att boka en tid för möte. Du hittar kontaktuppgifter i vänstermenyn.

Kontakta personalen på Protonen

Studio Protonen

På Protonen finns en musikstudio som du kan låna. Programmet som används är Logic Pro X. Vill du låna studion eller lära dig hur man gör? Då kan du kontakta oss:
kulturochfritid.ung@kungsbacka.se

Boka lokal

När lokalen inte är bokad för ungdomsverksamhet går den bra att hyra för kalas, möten, discon eller annat. Du kan själv boka lokalen på webben via länken längst ned på den här sidan.

Rökning, alkoholförtäring, förvaring av alkohol och användning av andra klassificerade droger är inte tillåtet i lokalen eller i anslutning till den.

Protonen

0300-83 48 36

Besöksadress
Blomstergatan 2