Studion

På Protonen finns en musikstudio som du kan låna. Programmet som används är Logic Pro X.

Vill du låna studion eller lära dig hur man gör? Då kan du kontakta Martin Schalburg, 0300-83 78 31, martin.schalburg@kungsbacka.se

Läs mer om DJ-kurser och musikproduktion i Kungsbacka.