Frilufts- och djurgårdar

Det finns fem olika frilufts- och djurgårdar i kommunen, från Veddige i söder till Älvsåker i norr. Det finns även ett vildmarkscamp vid Sundsjön i Fjärås som vem som helst får använda.

Friluftsgårdar

Lillesjöstugan i Frillesås

Rigortorpet i Älvsåker

FAIK-stugan i Fjärås

Djurgårdar

Stättareds 4H-gård i Veddige

Noas Ark i Onsala

Lägerplatser

Sundsjöns lägerplats ligger vid Sundstorp, 7 kilometer öster om Fjärås. På lägerplatsen finns vindskydd och eldstad. Alla som använder lägerplatsen måste ta med sig sina sopor därifrån. Parkering får endast ske på anvisad parkering på andra sidan bron.