Frilufts- och djurgårdar

Det finns fem olika frilufts- och djurgårdar i kommunen, från Veddige i söder till Älvsåker i norr. Det finns även ett vildmarkscamp vid Sundsjön i Fjärås som vem som helst får använda.

Friluftsgårdar

Lillesjöstugan i Frillesås

Rigortorpet i Älvsåker

FAIK-stugan i Fjärås

Djurgårdar

Stättareds 4H-gård i Veddige

Noas Ark i Onsala

Lägerplatser

Sundsjöns lägerplats ligger vid Sundstorp, 7 kilometer öster om Fjärås. På lägerplatsen finns vindskydd och eldstad. Alla som använder lägerplatsen måste ta med sig sina sopor.