Parker

De gröna ytorna i Kungsbacka är självklara mötesplatser för lek och upplevelser. Några är arenor för arrangemang och andra har unika konstverk att upptäcka.

Under rubriken Gator, trafik och utemiljö hittar du en förteckning över Kungsbackas gröna ytor och parker.