Badvattenprover

Vid fyra förutbestämda tillfällen varje sommar tar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. 16 badplatser i kommunen kontrolleras, varav åtta är EU-badplatser.

Våra mätningar, vattenkvalitet och temperatur på badplatserna i kommunen kan du se på Hav och Vattenmyndighetens sida Badplats. Tänk på att mätningarna av vattenkvaliteten bara görs två gånger i månaden och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Badvattenproverna graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. 

Varje sommar skriver vi om provresultaten på badvattnet - håll utkik under nyheterna på startsidan för kungsbacka.se.

Du kan läsa vad algblomning och badklåda är, och även se vattenkvaliteten vid andra badplatser i Europa på Hav och vattenmyndighetens webbsida.

Klassificeringar över alla EU-badplatser

Varje år gör Folkhälsomyndigheten klassificeringar över alla större badplatser som visar vilken kvalitet det är på badvattnet. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren.

Klassificeringarna graderas i fyra kategorier: dålig kvalitet, tillfredställande kvalitet, bra kvalitet och utmärkt kvalitet.

Skyltar sitter uppe

På varje badplats ska det finnas en skylt som anger badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad. 

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Naturvårdsverket som sammanställer och presenterar informationen.

Den definierade badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser. Det första provet ska tas strax innan badsäsongen och därefter tas resterande prov fördelat under badsäsongen.

Badplatser som kollas

Gårda brygga Norra
Gårda Brygga Södra 
Hanhals holme 
Krokvik 
Lerkil 
Rågelund
Smarholmen 
Särö Västerskog
Sörvik 
Tjolöholm 
Torstensvik 
Utholmen-Gottskär 
Vallda Sandö 
Vallersvik
Örsviken