Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept - FaR®

FaR® innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR® kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Den som skriver ut recept ska ha god kompetens och tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus.

Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning och tjänst som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 

Alla är välkomna på passen

Här tränar alla tillsammans efter sin förmåga och åldrarna blandas från 12 år och uppåt. Träningen blir så tuff som man själv gör den.  Eftersom man orkar olika mycket är det viktigt att man respekterar varandras olika förutsättningar.Vill man ta det lite lugnt gör man det och vill man köra på för fullt gör man det.

Du som har recept på FAR nivå 1 är välkommen på onsdag 9.30 eller torsdag 9.00 i Kungsbacka simhall.

Kontakta gärna