Simskolans simmärken

Baddaren Grön

Doppa: Du ska doppa hakan och båda öronen fem gånger.
Bubbla: Du ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan i vattnet. Upprepas fem gånger.

Baddaren

Doppa: Du ska doppa huvudet fem gånger under vattnet.
Bubbla: Du ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger.
Glida: Glid i vattnet fem sekunder med framåtsträckta och raka armar. Du får skjuta ifrån och göra provet där du bottnar och använda platta som handstöd.

Sköldpaddan

Flyta: Fem sekunder i ryggläge utan hjälpmedel, rotera till magläge utan att vidröra botten.

Bläckfisken

Simma: Fem meter bröstsim/ryggsim på grunt vatten.

Silvergrodan

Hoppa: Från bassängkant på grunt vatten.
Doppa: Hela huvudet under vattnet och ta upp ett föremål från botten.
Simma: Tio meter bröstsim på grunt vatten.

Guldgrodan

Hoppa: Från bassängkant på djupt vatten.
Doppa: Hela huvudet under vattnet och ta upp ett föremål från botten.
Simma: Tio meter bröstsim på djupt vatten.

Grodan Rygg Blå

Hoppa: Från bassängkant på grunt vatten.
Simma: Tio meter ryggsim med bröstbentag och liksidiga armtag.

Silverfisken

Simma: 25 meter bröstsim på grunt vatten.
Hoppa: Från kant eller brygga på grunt vatten.

Grodan Rygg Grön

Hoppa: Från bassängkant på grunt vatten.
Simma: 25 meter ryggsim med bröstbentag och liksidiga armtag.

Guldfisken

Simma: 25 meter bröstsim på djupt vatten.
Dyka: Från kant eller brygga på djupt vatten

Kontakta gärna