Gym

I badhuset finns ett gym som är över 1000 kvadratmeter stort.

Även gymmet kommer att drivas av Medley och öppnar den 9 maj samtidigt som badhuset.

I gymmet finns två gruppträningslokaler och generösa ytor för individuell träning. Här kommer det att finnas utrustning både för de som inte är så vana vid att träna och de mer erfarna besökarna.

Ungdomar från 10 år är välkomna till gymmet i vuxet sällskap och från 15 år är man välkommen på egen hand till Medleys gym. 

Läs mer om gymmet och gruppträning på Medleys webbplats.