Ansökan om årligt verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

 • Läs informationen om våra bidrag och om villkoren för bidrag på kungsbacka.se.
 • I e-tjänsten kan du också ansöka om marknadsföringsstöd och lokalstöd.
 • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.
 • För att genomföra e-tjänsten behöver du ha tillgång till uppgifter från föreningens senaste resultaträkning, balansräkning och bokslut.

Du ska också bifoga följande bilagor till din ansökan som filer. Du kan välja om du istället vill skicka in bilagorna per post.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget