Ansökan om arrangemang i idrottshall

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Ansök om tider för arrangemang senast 1 mars varje år.
  • Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.