Ansökan om bidrag för enskilda kulturprojekt

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om våra bidrag och om villkoren för bidrag på kungsbacka.se.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.

För att genomföra e-tjänsten behöver du uppge följande:

  • En kort beskrivning av projektet, max 1200 tecken. Om beskrivningen inte får plats, kan du bifoga beskrivningen som en fil till ansökan.
  • En utförlig projektbudget ska bifogas som en fil till ansökan.