Uppgifter till föreningsregister för bidragsberättigad förening

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.