Fotboll i Kungsbacka

Kultur & Fritids anläggningar

Kultur & Fritid ansvarar för skötsel av 27 gräsplaner och 14 konstgräsplaner varav tre 7-manna och en 5-mannaplan. Planerna disponeras i huvudsak av kommunens fotbollsföreningar.

Föreningsdrivna fotbollsanläggningar

I kommunen finns tre anläggningar där fotbollsföreningar ansvarar för skötsel och drift. Det är:

  • Dalavallen - Annebergs IF
  • Löftavallen - Löftadalens IF
  • Hamravallen - Tölö IF

Fotbollsföreningar

Du hittar föreningarna i föreningsregistret.

Kontakta gärna

Enhetschef drift, Kultur & Fritid
Ulf Asklund
0300-83 42 17
ulf.asklund@kungsbacka.se