Kvalitetsdeklaration idrottsplatser

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Stängsel runt konstgräsplanerna kontrolleras i september och april och belysningen kontrolleras i september.
  • Vi skottar en konstgräsplan i centrum, en i söder och en i norr senast två arbetsdagar efter avslutat snöfall.
  • Grusplaner skottas senast två arbetsdagar efter avslutat snöfall från och med 1 februari.
  • Vi informerar om avvikelser på gräs- och konstgräsplaner på vår webbplats. Ledare som prenumererar på vår sms-tjänst får information om avvikelser i mobilen.
  • Inrapporterat fel på teknik och utrustning ska åtgärdas inom två arbetsdagar med återkoppling till anmälaren. Dröjer det längre anger vi när vi kan åtgärda problemet.


Det här förväntar vi oss av dig

  • Du tar del av gällande ordningsregler, respekterar bokad plantilldelning och håller den ordning som du vill att andra ska prestera.
  • Du hör av dig till oss direkt om något inte fungerar.
  • Du medverkar och samarbetar vid utvärderings- och utvecklingsträffar.

Deklarationen gäller från och med 2007. Reviderad 2012.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du inte tycker att vi håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter hör gärna av dig till oss.

Kontakta gärna