Ordningsregler

Ordningsregler för fotbollsanläggningar

 • När fotbollsplanerna inte är bokade är alla välkomna att använda dem för spontant fotbollsspel.  
 • Deltagare i grupp får inte vistas på anläggningen utan ansvarig ledare. Ledaren ska lämna anläggningen sist.
 • Anläggningen får inte beträdas före hyrd tid.
 • Abonnent som disponerar anläggningen är skyldig att se till att god ordning upprätthålls.
 • Abonnenten ansvarar för att deltagare, gäster och åskådare följer ordningsreglerna.
 • Abonnenten är skyldig att omedelbart underrätta Kultur & Fritids personal om uppkomna skador och brister på anläggningen.
 • Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet på anläggningen eller i anslutning till anläggningen.
 • Abonnent som inte följer ordningsreglerna eller rättar sig efter personalens tillsägelser avvisas från anläggningen.
 • Anläggningen inklusive läktare ska grovstädas efter avslutad verksamhet. Papper, burkar, tejp med mera ska plockas upp.
 • Fotbollsmålen ska ställas upp på hjulen efter varje avslutad träning eller match.
 • Föreningar som använder avstängda planer får böter om 2000 kronor.
 • Märk trasiga fotbollsmål med den gula tejpen som finns på alla kanslier. Det underlättar för vår personal när de kontrollerar utrustningen.

På konstgräsplaner är det inte tillåtet med:

 • nedsmutsade skor
 • skruvdubb
 • rökning
 • snus
 • glas
 • tuggummi eller godis
 • hundar eller katter
 • fordon

Kontakta gärna