Vi saltar inte konstgräset

På marknaden finns det tre olika sorters salt, magnesiumklorid, calciumklorid och natriumklorid. Magnesiumklorid får inte användas. Calciumklorid, som också kallas vägsalt, kan skada fotbollsskorna och bollarna. Kvar finns natriumklorid som är det salt som tillverkarna rekommenderar.

Så fungerar saltet

  • Natriumklorid har ingen smälteffekt på is om temperaturen understiger minus 6 grader.
  • För att få önskad effekt måste salt läggas ut mer eller mindre kontinuerligt beroende på väderleken
  • Salt har en förmåga att binda ihop materialet vilket kan göra det svårt för vattnet att tränga igenom planen.
  • Planerna måste borstas och harvas oftare för att motverka att de blir kletiga. Det sliter mycket på planerna
  • Ingen kan svara på vilken påverkan kontinuerlig saltning har på sandlagret i planen och på bärlagret under planen.

Vi saltar inte planerna

Då det finns ett antal oklarheter med saltningens långvariga effekt på konstgräsplanerna har vi valt att inte utföra någon saltning på planerna.

Vi vill att våra konstgräsplaner ska hålla en god kvalité året om. Saltning några veckor under vinterhalvåret med oklarheter vad det innebär för planerna resten av året är det som ligger till grund för vårt beslut.

Kontakta gärna