Barbros bankomat

Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. Barbros bankomat är en del av Barbrobetalar som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Ansökningsblanketter och riktlinjer

Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte. Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ, drivas och genomföras av ungdomar.

Det enda du behöver göra är att ladda ner ansökningsblanketten, fylla i rätt uppgifter, skicka in och sedan vänta i högst en månad på svar.

Kungsbacka ungdomsråd har hand om ansökningarna och bestämmer vilka ansökningar som godkänns. De följer då de uppsatta riktlinjerna som finns för Barbros bankomat. Alla ungdomar som vill får vara med i Kungsbacka ungdomsråd.

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
ndim.kirlic@kungsbacka.se

Ungdomskonsulent Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se