Barbros bankomat

Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. Barbros bankomat är en del av Barbrobetalar som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Vad kan man söka för ur Barbros bankomat?

Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte. Det kan vara konserter, utställningar, teaterföreställningar, discon, lan, workshoppar eller kurser som är öppna för alla ungdomar i Kungsbacka. Du kan få stöd för marknadsföring, lokal, ljud, ljus eller annat material som du behöver.

Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ och drivas och genomföras av ungdomar.

Hur går det till?

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret "Barbros bankomat - digital ansökan" som finns längre upp på denna sida, eller ladda ner ansökningsblanketten som finns längst ner på sidan.

Fyll sedan i rätt uppgifter, skicka in och vänta i cirka en månad på svar. 

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta någon av ungdomskonsulenterna i kommunen som du hittar på sidorna med mötesplatser för unga.

Kontakta gärna