Barbros bankomat

Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. Barbros bankomat är en del av Barbrobetalar som är ett forum för ungdomsinflytande i kommunen.

Vad kan man söka för ur Barbros bankomat?

Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte. Det kan vara konserter, utställningar, teaterföreställningar, discon, lan, workshoppar eller kurser som är öppna för alla ungdomar i Kungsbacka. Du kan få stöd för marknadsföring, lokal, ljud, ljus eller annat material som du behöver.

Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ och drivas och genomföras av ungdomar.

Hur går det till?

Det enda du behöver göra är att ladda ner ansökningsblanketten, fylla i rätt uppgifter, skicka in och sedan vänta i max en månad på svar. Du hittar blanketten längst ner på den här sidan.

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta någon av ungdomskonsulenterna i kommunen som du hittar på sidorna med mötesplatser för unga.

Kontakta gärna